25 Sier

Zagrożenie wystąpienia nadciśnienia tętniczego przez nadwagę i otyłość.

Nadwaga i otyłość prowadzą do wystąpienia chorób metabolicznych. Poniżej przedstawię opis artykułu którego celem było badanie nadmiernej masy ciała a wystąpieniem nadciśnienia tętniczego.

U badanych osób zrobiono pomiary antropometryczne: masa ciała(kg) i wzrost (cm), obwód talii i bioder (cm)

-otyłość brzuszna u kobiet , gdy obwód talii wynosi >80 cm , a u mężczyzn >94 cm

               W oparciu o zebrane informacje oceniono wskaźnik masy ciała (BMI)

BMI =masa ciała (kg)/ wzrost m 2

*Norma to  BMI = 18,5-24,9 kg/m2

*Nadwaga BMI = 25- 29,9 kg/m2

*Otyłość >= 30 kg/m2

-wskaźnik talia-biodra WHR =  to iloraz obwodu talii do obwodu bioder w cm.

               Otyłość brzuszna (typ jabłko) występuje, gdy WHR u kobiet wynosi >= 0,8 ; u mężczyzn >= 1,0

               Natomiast gdy u kobiet WHR wynosi <0,8 ; u mężczyzn <1,0 wtedy jest otyłość pośladkowo – udowa (typ gruszka)

               Badanie dotyczyło spoczynkowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Z wytycznymi WHO nadciśnienie tętnicze zostało zdiagnozowane, gdy ciśnienie skurczowe wynosiło >= 140 mmHg i /lub ciśnienie rozkurczowe >= 90 mm Hg

               W przeprowadzonym badaniu zanotowano , że wartość ciśnienia tętniczego w zależności od BMI ma wpływ. Osoby u których była otyłość miały wyższe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, niż osoby których masa ciała była w normie.

               Zostało też obliczone ryzyko względne. Wynik 5,97 oznaczał, że zagrożenie nadciśnieniem tętniczym jest 6- krotnie wyższe u ludzi z nadmierną masą ciała niż u osób z prawidłową masą ciała.

               W analizie zauważono , że u 90,2 % kobiet z nadciśnieniem tętniczym była otyłość brzuszna.

Zatem nadmierna masa ciała ma wpływ na wystąpienie nadciśnienia tętniczego , a więc ,,LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”

Twój komentarz
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ